Een duurzame keuze

Bij Fema kozijnen gebruiken we hout met het FSC keurmerk. FSC-producten zoals hout, papier en karton zijn als product van verantwoord bosbeheer een onuitputtelijke grondstof. Het is een circulair materiaal, in tegenstelling tot materialen als beton, kunststof en metalen die, geproduceerd uit primaire grondstoffen, in voorraad eindig zijn.

Wij passen duurzaam hout toe in onze projecten en producten. Daarmee werken we actief aan het in stand houden van bossen wereldwijd. Bovendien benutten we alle kansen voor een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

FSC hout

Hout van beschermde bossen

FSC-certificering is ook een instrument tegen ontbossing. Een FSC-bos mag namelijk niet worden omgezet in een soja- of palmolieplantage, of eindigen als veeteelt- of mijnbouwgebied. Als we kiezen voor FSC-producten kunnen de bossen goed worden beheerd en blijven het gezonde bossen. Het resultaat? Op dit moment is meer dan 200 miljoen hectare bos wereldwijd FSC-gecertificeerd. Dit is vergelijkbaar met vijftig keer de oppervlakte van Nederland!

Door te kiezen voor tropisch FSC-hout in een project of product wordt ontbossing in tropische gebieden tegengegaan. FSC-certificering geeft het bos namelijk status en economische waarde. Het bos blijft beschermd tegen kaalkap en omzetting in andere functies zoals grootschalige landbouw, mijnbouw of infrastructuur. FSC-bosbeheer staat dat niet toe. Bos blijft bos.